Katalogerna


Elbesiktning

Vill du gå säker i ditt nya hem? Beställ en elbesiktning av oss innan du köper huset.

Dolda elfel är vanligare än man tror, i synnerhet om elinstallationerna är gamla. Strömbrytare kan slitas ut, skadedjur kan ha varit framme och gnagt på ledningar och isoleringen kring elkablar kan torka och spricka. Det sistnämnda gäller först och främst i gamla hus. Så länge ledningarna ligger stilla kanske ingenting händer men om de rubbas det minsta, vid exempelvis en renovering, kan trådarna börja att småpyra. Till slut kan det börja att brinna. Vid en renovering är det därför alltid bäst att byta ut elledningarna om de är till åren komna.

I dag använder vi allt fler elapparater. Överbelastar du ett gammalt elsystem kan resultatet bli förödande.
Har huset en jordfelsbrytare är det ett stort plus. Den kan rädda liv och borde finnas i alla hus. Jordfelsbrytaren bryter strömmen automatiskt om du exempelvis tar i en strömförande apparat.